Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ, (далі – САЙТ) розташований на доменному імені tk-laser.com.ua (а також його доменах), може отримати про Користувача під час використання сайту tk-laser.com.ua (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), здійснюються з персональними даннимі.
1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних данних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного основанія.
1.1.5. «Сайт СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): epstar.ru, а також його субдоменах.
1.1.6. «Субдомени» – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна інформація Адміністраціі1.1.5. «Користувач сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.
1.1.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайта.
1.1.8. «IP-адреса» – унікальний мережеву адресу вузла в комп’ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ на САЙТ.
1.1.9. «Товар» – продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Пользователя.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ .

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ. САЙТ не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, при підписці на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні заказа.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача; 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)
3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності)
3.2.6. фотографію (при необхідності).

3.3. САЙТ захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP адреса;
– інформація з cookies;
– інформація про браузере
– час доступу;
– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагає авторізаціі.
3.3.2. САЙТ здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших действій.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, надання послуг і обробки запитів і заявок від Пользователя.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання мошеннічества.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Пользователем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, якщо Користувач дав згоду на створення облікової запісі.
4.1.7. Повідомлення Користувача електронною почте.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.
4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких средств.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку (в тому числі електронної), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, включаючи доставку Товару , документації або e-mail сообщеній.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством Російської Федераціі.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних данних.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх ліц.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, і давати згоду на їх обработку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформаціі.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до федеральними законами. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

6.2 . Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденціальності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики Конфіденціальності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороте.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденціальності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або разглашенія.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурса.
7.2.3. Була розголошена за згодою Пользователя.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства РФ, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалов.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. Д.), До якої він може мати доступ як до частини сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІІ.Пользователь не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за исключени м випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої соглашенія.

7.6. У відношення текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на САЙТ.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ або переданих через него.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайте.

7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору) .

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензіі.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд Арбітражного суду м Київ.

8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство Російської Федерації.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Пользователя.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті СТУДІЯ лазерної ЕПІЛЯЦІЇ, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденціальності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: Tklaser222@gmail.com

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://tk-laser.com.ua/

Обновлено: 01 июля 2019 року

Дякую
за оформлену заявку!
З вами найближчим часом зв'яжеться менеджер.
Записатися на прийом
Залиште заявку з вашими контактними даними і наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом
Ваші дані захищені
Задати питання
Залиште заявку з вашими контактними даними і питанням і наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом
Ваші дані захищені
Передзвоніть мені
Залиште заявку з вашими контактними даними і наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом
Ваші дані захищені
Залишити відгук
Залиште заявку з вашими контактними даними і відкликанням і ми додамо його найближчим часом
Ваші дані захищені